Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Vår påverkan på miljön består av våra val av installationsmaterial samt restprodukter efter utförda arbeten. Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återvinner vi större delen av våra restprodukter.

Vi arbetar utifrån gällande miljölagstiftning och utvecklar kontinuerligt vår miljömedvetenhet för att bedriva verksamheten med minsta möjliga miljöpåverkan. Vid inköp beaktas miljöaspekten och våra kunder rekommenderas miljövänliga och energieffektiva produkter. När du anlitar oss på Sommer Elteknik vill vi att du ska känna dig trygg i att vi tar ett ansvar för miljön.

Kvalitetsarbete

Sommer Elteknik ska vara ett genuint kundfokuserat företag som ständigt arbetar med förbättringar på ett medvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Genom kontinuerlig kompetensutveckling vid möten inom företaget och i diskussioner med kunder och leverantörer för vi kvalitetsarbetet framåt. Vi uppdaterar oss gällande nya föreskrifter och förordningar.

För att säkerställa våra egna kvalitetsmål ställer vi som krav att våra leverantörer arbetar efter ett kvalitetsäkringssystem.

Vi ser kvalitetshöjande åtgärder som investeringar. När du anlitar oss gör vi ett hållbart arbete. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du vill boka in oss.